Mládež (hráči do 30r.)

Dušan Jašo

Dušan Jašo
27 rokov

—————

Róbert Latika

Róbert Latika
20 rokov

—————

Peter Božík

Peter Božík
27 rokov

—————

Michal Marko

Michal Marko
27 rokov

—————

Michal Malovec

Michal Malovec
21 rokov

—————

Marek Fecko

Marek Fecko
22 rokov

—————


Mládež je sociálno-demografická skupina obyvateľstva vo veku od 15 do 30 rokov s charakteristickými črtami a vlastnosťami, špecifickými záujmami a požiadavkami, hodnotovými orientáciami atď., ktoré ju odlišujú od ostatných vekových skupín. Nie je to pritom homogénna skupina: jej postoje, záujmy a požiadavky závisia predovšetkým od príslušnosti mladých ľudí k sociálnej skupine. V tomto období sa mladí ľudia začleňujú do sveta práce, osvojujú si spoločenské normy a požiadavky, formujú svetonázor, zakladajú rodinu.

Zdroj: Wikipedia