Údaje

 

Názov: Futsalový klub AK Vorvane
Sídlo: Hálova 13, 85101, Bratislava
IČO: 42182328

DIČ: 2023147346

Osoba poveverená: predseda Vladimír Mlynarovič
Osoba uvedená v notárskej zápisnici ohľadne 2%: podpredseda Peter Simko
Dátum registrácie: 26/11/2010
Čislo spisu: VVS/1-900/90-36462

 

IČO: 42182328
DIČ: 2023147346
Futsalový klub AK Vorvane
Hálova 13
851 01 Bratislava, Slovensko

 

FIO
 
Číslo účtu:2501090664
IBAN: SK3383300000002501090664
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
FIO
 
Číslo účtu: 2501090664 / 8330 [EUR]
Číslo účtu: 2501090664 / 2010 [CZK]
IBAN: SK3383300000002501090664
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

 

VUB

Názov účtu: Flexibiznis účet

Meno účtu: FUTSALOVÝ KLUB AK VORVANE

Číslo účtu: SK4302000000002946882453

                2946882453/0200